Solidarity Medal of Gratitude to Bo Persson

We are pleased to announce that Bo Persson has recieved the Medal of Gratitude from the European Solidarity Centre in Gdansk.
“Denna hedersutmärkelse är ett symboliskt tack för ert personliga mod och den hjälp ni bistått den demokratiska oppositionen i Polen med, för solidaritet med Solidaritet/Solidarnosc under de svåraste av tider.”
Basil Kersi, Direktör för Europeiskt Solidaritetscentrum