”Vals med Milosz” en kommande film

bilden: Ewa Wójciak och Czesław Miłosz

Joanna Helander och Bo Persson har erhållit stöd från det polska kulturdepartementet i Warszawa till en ny film som kommer att produceras i samarbete med Teater Åttonde Dagens Stiftelse i Poznan.

Under många år har nobelpristagaren Czeslaw Milosz´ dikter och essäer varit en inspirationskälla för skådespelarna från Teater Åttonde Dagen. Filmen tar sin utgångspunkt i ett humoristiskt samtal mellan Czeslaw Milosz och skådespelerskan Ewa Wojciak från Teater Åttonde Dagen. Samtalet filmades för flera år sedan i poetens hem i Kraków.

Joanna Helander och Bo Persson samarbetade med Czeslaw Milosz under hans sista tio år i livet och översatte också ett antal av hans dikter till svenska.

Prague in September

Joanna Helanders & Bo Perssons film “Eighth Day Theatre” will be screened in Svetozor Cinema in Prague on September 10, 2010
After screening meeting with the filmmakers and actors from the theatregroup.

Event is part of the Prague International Outdoor and Street Theatre festival: www.zadvermi.cz