”Vals med Milosz” en kommande film

bilden: Ewa Wójciak och Czesław Miłosz

Joanna Helander och Bo Persson har erhållit stöd från det polska kulturdepartementet i Warszawa till en ny film som kommer att produceras i samarbete med Teater Åttonde Dagens Stiftelse i Poznan.

Under många år har nobelpristagaren Czeslaw Milosz´ dikter och essäer varit en inspirationskälla för skådespelarna från Teater Åttonde Dagen. Filmen tar sin utgångspunkt i ett humoristiskt samtal mellan Czeslaw Milosz och skådespelerskan Ewa Wojciak från Teater Åttonde Dagen. Samtalet filmades för flera år sedan i poetens hem i Kraków.

Joanna Helander och Bo Persson samarbetade med Czeslaw Milosz under hans sista tio år i livet och översatte också ett antal av hans dikter till svenska.